CAPINE [Kapine]

Företagsnamnet är en ihopskrivning av Cape Pine som på svenska betyder gran udde. Symbolen till vänster i loggan är en gran men kan också tänkas vara vågor på havet. Förutom att det kan utgöra en vacker plats så finns det en hel del symbolik viktiga för företagets verksamhet.

Stabilitet- udden är förankrad i en större del av fast mark

Tillgänglighet- via vatten eller land

Vågor-energi och kraft

Natur-tillgång som finns i begränsad omfattning

För vår verksamhet så är det viktigt med en form av stabilitet. Det kan röra utbudet, ekonomi, förtroende eller tillit. För att prestera och skapa så behövs energi och kraft. Vi behöver också vara tillgängliga för kunder, leverantörer och andra intressenter. Vi ska finnas nära men på ett respektfullt sätt som inte stör. Natur/miljö är en tillgång men en dyrbar sådan som inte är outsinlig. Vi bör därför ta tillvara denna på bästa möjliga hållbara sätt.